Servis produktů Hotspring

Spa & Wellness

Objednávka servisu

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.

 

Po zprovoznění a předání Vaší vířivé, plavací vany, sauny nebo bazénu naše péče o Váš maximální komfort nekončí. Produkty, které nabízíme jsou velice kvalitní, téměř bezúdržbové, ale samozřejmě vyžadují správnou pravidelnou péči. Jak správně produkty používat a starat se o ně Vás rádi naučíme, a nebo máte možnost využít našeho profesionálního servisního teamu, který vše udělá za Vás. Zajistíte si tak maximální komfort z užitku našich produktů a odbornou práci, pravidelnou údržbu pro Vás zajistíme.

Centrála naší společnosti je ve Spa & Wellness showroomu, Kodaňská 1509/73, 101 00 Praha 10 – Vršovice. Servis zajišťujeme z adresy Spa & Wellness s.r.o., Štychova 3, 104 00, Praha – Křeslice po celé České a Slovenské republice.

Pokud není dohodnuto jinak, je doprava na servis účtovaná ze servisní centrály, tedy: Štychova 3, 104 00, Praha – Křeslice
Pro lepší přehled a podmínkách servisních služeb nám zavolejte, nebo vyplňte náš krátký objednávkový formulář a my Vás budeme obratem kontaktovat.

Servisní informace

Spa & Wellness Showroom
Kodaňská 1509/73
101 00 Praha 10 – Vršovice

Otevírací doba servisní oddělení
Pondělí – Pátek: od 9 do 17 hodin (případně dle domluvy)
Sobota – Neděle: Individuální domluva předem

Telefon na servis:
+420 739 999 899

Email na servis:
servis@virivkysauny.cz
office@virivkysauny.cz

Ceny a specifikace podmínek pro vyúčtování servisních prací

Hodinová sazba za technické práce
790,- Kč bez DPH / 1 technik (účtujeme vždy každou započatou půlhodinu dle počtu techniků na místě)
Doprava je účtována dle ujetých km, v Praze dle paušálního poplatku.
Pokud není dohodnuto jinak, je doprava na servis účtovaná ze servisní centrály (Štychova 3, Křeslice)
Vždy je vyúčtována cesta tam i zpět.

Upozornění
Zrušení objednaného servisu je možné pouze písemnou formou a to min. 24h před domluveným termínem.
Pokud nebude dodržen stanovený čas na možné zrušení, zákazník bere na vědomí, že mu bude práce včetně dopravy vyúčtována jako v případě provedení servisních prací.

Hodinová sazba za stavební práce 
400,- Kč bez DPH/ stavební dělník (účtujeme vždy každou započatou půl hodinu dle počtů stavebních dělníku na místě)
550,- Kč bez DPH/ stavby vedoucí (účtujeme vždy každou započatou půl hodinu dle počtů stavby vedoucích  na místě)

Ceny
16,- Kč / km bez DPH (Osobní automobil)
28,- Kč / Km bez DPH (Nákladní automobil)
650,- Kč bez DPH (Paušál Praha I.- do 10 km od Spa & Wellness servisní centrály – Štychova 3, Křeslice)
750,- Kč bez DPH (Paušál Praha II. – nad 10 km od Spa & Wellness servisní centrály – Štychova 3, Křeslice)

Manipulace hydraulickou rukou
V případě nutného použití hydraulické ruky je účtován poplatek za manipulaci, který je použit na úhradu za její pravidelné servisní a revizní náklady.
990,- Kč bez DPH / hod (účtujeme vždy každou započatou hodinu)

Vyúčtování se vytváří na základě vyplněného formuláře „Specifikace Provedených Prací” ( dále jen SPP), který technik vyplňuje na místě prováděného servisu a po dokončení servisních prací je předložený zákazníkovi ke kontrole a podpisu. Zákazník má právo podepsat rozsah skutečně provedených prací a použitých materiálů, případně připsat vlastní komentář.
Podpisem klient stvrzuje, že byl s protokolem a vším co je v něm uvedeno seznámen a budou na základě tohoto dokumentu servisní práce vyúčtovány.
Vyúčtování je vyhotoveno vždy v co nejkratším termínu ( max. 7 dnů ) na základě SPP, faktura se splatností 7 dnů je zasílána na uvedený email klienta viz. SPP.
Pokud klient fakturu v tomto termínu neobdrží, je jeho povinností tento nedostatek nahlásit na výše uvedených kontaktech
V případě, že není možné opravit, zprovoznit vířivou vanu či jiný produkt jedním servisem, probíhá vyúčtování vždy po každé dílčí opravě, nikoliv po úplném dokončení servisu.

Na vyžádání klienta může být provedeno orientační nacenění předem s ohledem na rozsah poškození a sdělené skutečnosti.

Jestliže dojde k neuhrazení faktury v řádném termínu, má společnost Spa & Wellness s.r.o. nárok na účtování úroků z prodlení dle aktuálního občanského zákoníku ČR a stanovené Repo sazbě Českou národní bankou.

Děkujeme Vám za přečtení a respektování pravidel společnosti Spa & Wellness s.r.o.
Těšíme se na příjemnou spolupráci team Spa & Wellness