Jedinečné doplňky do interiéru i exteriéru

Výhradní zastoupení evropského rodinného ateliéru na výrobu nejoriginálnějších váz a květináčů

Keramické vázy

Pro český a slovenský trh máme výhradní zastoupení evropského rodinného ateliéru na výrobu nejoriginálnějších váz a květináčů. Tyto surové, ručně vyráběné vázy jsou jedinečným a vkusným doplňkem do interiéru i exteriéru Vašeho bydlení. Každý produkt Vám zaručuje svou výjimečnost, jsou důsledkem precizní lidské práce, tvorby vynikajících designérů, kteří vnáší do tvaru i vzhledu jednotlivých produktů svého ducha jedinečnosti. Vzhledem k možným velikostem mohou být také unikátním doplňkem jakéhokoliv hotelu, recepce, showroomu či venkovní zahrady, nebo terasy. Každá jednotlivá váza, od běžných velikostí, až po ty monumentální, je poctivě zpracována a vyrobená s citem a láskou. Pořiďte si kus unikátního doplňku do Vašeho domova, pracovního prostředí a zpříjemněte si tím a také všem ostatním, místa vhodná pro relaxování či odpočinek.

Rodinná evropská firma s dlouholetou tradicí, která navrhuje a ručně zpracovává hliněné vázy do interiérů a exteriérů.

Přímo ze srdce Evropy získáváme velké bloky zeminy, která časem stárla a přeměnila se na hlínu zabarvenou přírodními oxidy pocházejících z přírodních procesů.

Cítíme, dotýkáme se a používáme materiály všedního dne –koberec, knihy, polštář, stěny – díky nimž se cítíme šťastní– materiály, s nimiž se můžeme spojit. S tímto odklonem od „falešných“ materiálů, jako jsou plasty a kompozity, k přirozeným materiálům – dřevo, sklo, kov, hlína – se lidé vracejí ke svému původu a ke svým kořenům.

Náš ateliér povyšuje hrnčířskou hlínu na designové produkty. Děláme to svým vlastním jedinečným způsobem bez kompromisů. Naše ručně vytvořené výtvory dobývají svět a lidé je mohou obdivovat na nejexkluzivnějších místech po celém světě.

Právě zde se rodí všechny výtvory, které zdobí nejkrásnější místa světa – od luxusních vil přes velkoměstské hotely až po exotické zahrady.

Hlínu, která pochází ze západní Evropy přeměňujeme na unikátní ručně vyráběné vázy a květináče. „Hlína je náš základ, a právě s tímto materiálem začínáme naši cestu. Myslíme rukama a zbytek následuje.“

Tímto způsobem neustále rozšiřujeme své technické hranice, abychom dosáhli výsledků, které se zdají být nemožné.

Zpracování jílu

V závislosti na povaze půdy, ve které se nachází, může být jíl různě zabarven, od bílé po matně šedou, od hnědé po sytě oranžovočervenou.

Je to proto, že fyzikální vlastnosti jílového minerálu přítomného v konkrétní půdě závisí na mnoha proměnných, jako je mateřský materiál, podnebí, geografická poloha lomu, okolní vegetace a doba, po kterou tyto jednotlivé faktory působily…

Jíl

Jíl, jako přírodní materiál je jemnozrnný přírodní kámen nebo půdní materiál, který kombinuje jeden nebo více minerálů s možnými stopami oxidů kovů a organických látek.

Mezi vlastnosti jílu se řadí vysoká plasticita, smrštění během sušení a vypalování a velká tvrdost po vypálení. Za surova může být tvarován do určité podoby, která je stálá při sušení.

Během procesu sušení však ztrácí jíl svou původní plasticitu a jakmile je hlína suchá, stává se tvrdou a nepoddajnou. V této chvíli je připravena k vypálení.

 

Od svých prvních kroků získávají lidé znalosti všemi svými smysly: zrakem, sluchem, čichem, chutí a dotykem. V našem digitálním světě se tento druh znalostí získává na důležitosti. Je potřeba, aby se lidé spojili s tím, co se mohou naučit pomocí svých smyslů. Jako univerzální materiál má hrnčířská hlína sílu spojovat lidi z celého světa.

Jak můžeme popsat původ takového spojení mezi člověkem a hlínou? Tento vztah sahá zpět daleko do paměti, před biliony let, když světu vládl chaos, ze kterého byly všechny živé druhy vytvořeny vznášením hmoty a jejím následným postupným agregováním do větších entit. Takto vznikla i planeta Země a koneckonců i sám Život.

Náš ateliér povyšuje hrnčířskou hlínu na designové produkty. Děláme to svým vlastním jedinečným způsobem bez kompromisů. Naše ručně vytvořené výtvory dobývají svět a lidé je mohou obdivovat na nejexkluzivnějších místech po celém světě. Hlínu, která pochází ze západní Evropy přeměňujeme na unikátní ručně vyráběné vázy a květináče.

Realizace

Pro ukázku tu máme pár fotek realizací